اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص حذف تعدادی از رشته های تحصیلی مورد پذیرش تغذیه و علوم تغذیه96/9/5
موسسه علمی آموزشی فرهیختگان

با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۶۶۹۷۹۵۲۴

۰۲۱-۶۶۹۷۹۸۷۲

Web Analytics