موسسه علمی آموزشی فرهیختگان

با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۶۶۹۷۹۵۲۴

۰۲۱-۶۶۹۷۹۸۷۲

 

در دست تهیه


در دست تهیه

در دست تهیه

مجموعه بهداشت
رشته دکتری تخصصی (ph.D) رشته دکتری تخصصی (ph.D)
بهداشت محیط (60 سوال) اثر عوامل محیطی بر سلامت (20 سوال) بهداشت حرفه ای ارگونومی آمار و روش تحقیق استعداد تحصیلی
تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب
بهداشت حرفه ای 80 5 20 2 30 1

 

منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test

400 Words for TOFEL

 

جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی

 

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

دانشگاه های پذیرش کننده

علوم پزشکی

31

ایران(5)-اصفهان(4)-اهواز(4)-تهران(4)- شهید بهشتی(4)-یزد(6)- همدان(4)

شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

20

تهران(2)- اصفهان(4)-شهید بهشتی(4)- یزد(6)- همدان(4)

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته بهداشت محیط

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط –مهندسی محیط زیست-مهندسی بهسازی-مهندسی آب و فاضلاب، مدیریت، برنامه ریزی وآموزش محیط زیست

برای مطرح کردن پرسش خود اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ

Web Analytics